top of page

”The only thing necessary for the triumph of evil is for good men to do nothing”

Attributed to Edmund Burke, 1770.

IMG_2610_edited.png
Stiftelsen Ethos: Välkommen

Stiftelsen Ethos

Stiftelsens ändamål är att verka för debatt, kunskapsspridning och opinionsbildning som syftar till att stärka den svenska demokratin i teori och i praktik. 

 

Med teori avses arenan som rör filosofi och värderingar, medan praktik omfattar det konkreta styret av landet gällande lag och förvaltning. Stiftelsen är partipolitiskt och religiöst oberoende och namnet, Ethos, anspelar på den grekiska betydelsen av ordet, nämligen trovärdigheten och auktoriteten hos en talare, och kan även betyda livssyn eller lära.

 

Tusenårig ek.jpg
Hem: Om
Hem: Om oss
Split.jpg

OM OSS

Vill du vara med och bygga ett stabilare Sverige?

I Sverige har vi under de första decennierna av det 21:a seklet kunnat bevittna hur landet förändrats och även genomgått en rad kriser som visat på grundläggande och djupt allvarliga brister i vårt lands beredskap. Det gäller inte bara Coronaepidemin som bröt ut i början av 2020, utan sedan lång tid har Sverige även misslyckats med att integrera en stor del av de migranter och flyktingar som kommit till landet. Segregationen, arbetslösheten och den sociala misären i våra 61 utsatta områden har bara blivit värre. Samtidigt visade skogsbränderna 2018 på stora brister i krisberedskapen och en oförmåga till snabba och konkreta beslut för att komma tillrätta med krisen. 

Flera händelser har vidare visat på problem med rättssamhällets förmåga att hantera en alltmer ökande organiserad brottslighet. En brottslighet som dessutom ofta är förankrad i klaner, vilket inte blev ett mer allmänt debattämne förrän hösten 2020, eftersom ämnet negligerats och mörkats i många år.

Sverige har fortfarande stora problem med hederskultur som förtrycker framförallt kvinnor och unga tjejer i våra utsatta områden. Ett problem som dessutom fortfarande förnekas av vissa politiker och akademiker. Istället fortsätter det allmänna att sprida pengar och bidrag över organisationer som i sin grundläggande ideologi motsätter sig åtgärder att komma tillrätta med dessa kulturella och religiösa aspekter som tvingar människor, både infödda och invandrare, att leva utanför det rättsskydd en majoritet av oss tar för givet. Och för varje kris och problem kan vi återigen ställa oss frågan - hur mår Sverige, egentligen?

Oförmågan och oviljan att ens lyfta upp problemen (eller utmaningarna som det heter på nysvenska!) bidrar till ett samhällsklimat utsatt för stress och hindrar en seriös, oförvägen och vuxen debatt om dessa frågor. Resultatet blir en erodering av tilliten mellan medborgare och våra valda representanter. Representanter som alltmer upplevs som om befinner sig i en bubbla utan kontakt med den verklighet de är satta att administrera. Och när politiska klavertramp och rena oegentligheter inte får några som helst konsekvenser för de inblandade ökar misstron än mer. 

Omdaningen av vårt land pågår på många plan. Här uppfattas kanske tydligheten inte alltid lika direkt för alla som vid mer akuta krissituationer. Liknelsen med grodan som långsamt kokar i en kastrull ligger nära till hands för att illustrera processerna: över tid förskjuts perspektivet, inte omedelbart, utan gradvis, bit för bit, tills det obönhörligen är för sent - vattnet når sin akuta kokpunkt, och grodan i grytan förgås till slut av hettan. 

Även oförmågan att lösa akuta situationer inom områden som migration och integration, oberoende/opartisk mediabevakning, hälsovård, regioners/kommuners ekonomi och framtid, vår polis, vårt rättsväsende och försvar, och inom utbildning/språk/kultur är mer eller mindre synlig, vilket gör diskrepansen mellan upplevda, reella problem och handfallenhet/ovilja inför att mer aktivt ta itu med dem, så mycket större.

Det blir således en sanning för många att de som formellt har fått vårt förtroende att sköta landet, lagstiftare och politiker, har svårt att längre garantera oss medborgare ett trovärdigt och fungerande samhällskontrakt. Därtill kan läggas ett samtalsklimat som polariserats och hårdnat, med mer utbredd oro att alls våga ta plats i debatten av rädsla för att stigmatiseras och utsättas för personangrepp. 

Var hamnar vi då? När det allmänna i praktiken inte längre kan garantera oss grundläggande förutsättningar

för systemen och för vårt lands förmåga att agera för att lösa problem, vad kan vi som enskilda medborgare egentligen göra?

Ja, till en början kan vi, som antytts ovan, erkänna att problemen finns, och våga prata om dem. Sedan kan vi vara ambitiösa nog att vilja påverka att Sverige styrs på rätt köl igen. Ingen kan göra allt, men många kan göra något. Det är detta som ligger till grund för vår verksamhet, som står på västerländsk demokratisk idé- och upplysningstradition. Vi menar att kultur, bildning, värderingar, etik och moral är ett fundament i ett modernt, välfungerande, demokratiskt samhälle. Kärnan i vårt arbete ligger just här, att med de goda idéernas makt peka på lösningar och åtgärder som vill förstärka vår demokrati, vår förvaltning, vårt samtalsklimat och vårt sätt att leva. Vi vill skapa en folkrörelse för positiv förändring grundad i uppfattningen att det går att förändra och förbättra saker utifrån den kärna av handlingskraft och tradition av praktiskt problemlösande som faktiskt också utgör Sveriges arvedel. I korthet det goda samtalet och rätten och möjligheten att deltaga i det för så många som möjligt.

Vi vill att du som läser detta ska känna dig inbjuden att stödja arbetet med att skapa ett stabilare Sverige.

Du kan även bli en del av vårt nätverk - nätverket Ethos.

Magnus Norell är författare och forskare med huvudfokus på frågor

rörande demokrati, terrorism, politiskt våld samt säkerhetspolitik.

Charlotte Nilsson är egenföretagare verksam framförallt inom

områdena strategiskt och personligt ledarskap och säkerhet.

Max Schori är egenföretagare, rådgivare till beslutsfattare, samt verksam inom bl a
undersökningsbranschen, med konsultation kring och utförande av kvalitativa studier.

AKTUELLT

IMG_9570.jpg

Samtalsklimatet i Sverige, hur står det till? om ”Cancel culture” och konsekvenserna av denna. 
Lund, den 13 mars 2023
Hur står det till med öppenheten för olika åsikter i Sverige? Vi är en demokrati där man får tänka och tycka som man vill och ha möjlighet att uttrycka sina åsikter öppet i tal och skrift – yttrandefriheten är ett signum. Men vad händer med personer som uttrycker en åsikt eller framför en tanke som inte stämmer överens med den allmänna uppfattningen, som inte anses vara politiskt korrekt eller stämma in med den gängse normen?
https://hjarntrusten.se/om-samtalsklimatet-i-sverige-hur-star-det-till-om-cancel-culture-och-konsekvenserna-av-denna/

Seminarium - Hur fritt är egentligen det fria ordet i Sverige?

Ordnat i samarbete med Hjärntrusten, Lund, 25 oktober, 2021

 https://hjarntrusten.se/samtalsklimatet-magnus-norell/

Den organiserade kriminaliteten är systemhotande

Intervju av Per Brinkemo med Magnus Norell, 2 november, 2021

https://bulletin.nu/brinkemo-moter-magnus-norell-den-organiserade-kriminaliteten-ar-systemhotande

 

Bok - Hur mår Sverige?

Antologi om tillståndet i Sverige. Vi arbetar med sammanställningen av en bok,

en antologi, där ett 10-tal centrala skribenter kommer att beröra ämnen som rättsväsende, styrelseskick, integration och svensk beredskap - och ge konkreta

förslag på lösningar. Målet är att innehåll även ska vara tillgängligt i uppläst-,

rörlig bild- och digital form.

 

Utöver boken kommer vi bl a att anordna olika diskussionsforum, seminarier, och poddar för att så brett som möjligt dra vårt strå till den demokratiska stackens återuppbyggnad. Dels i samband med bokens lanserande och dels som en

större ansats där vi vill nå ut med en medborgardiskussion kring de frågor

som boken och Stiftelsen vill fokusera på.

Utdelning av stöd och stipendier för särskilt viktiga insatser är också en central del i vårt arbete. Vi vill bidra och stödja sådana eldsjälar och organisationer 

som på olika sätt utmärker sig genom att våga ta diskussioner och aktivt verka för ett fortsatt demokratiskt samhälle, där den yttrandefrihet och jämställdhet som vår konstitution faktiskt garanterar kan få råda. 

Hem: Nyheter

DONERA

Stöd vårt arbete

Vår verksamhet är religiöst och politiskt oberoende och grundar sig på frivilliga donationer från allmänheten. Du kan välja att ge oss en gåva antingen som privatperson eller via ditt företag.

Vi publicerar ingen information om givare, om inte detta uttryckligen önskas.

Mottagare är: Insamlingsstiftelsen Ethos

Bankgiro: 5700-5274 (Handelsbanken)

Swish: 1235666714 

OBS! Märk donationen med "gåva".
Fyll i dina kontaktuppgifter i formuläret när du valt vilken summa du vill donera.  

Ethos Swish.png

Kortbetalning:

stripe.png
logo_275px.png

JUST NU:

Till dig som donerar 600 kr eller mer får du möjligheten att ansluta dig till Ethos nätverk.

Hur går jag med? 
Efter du har valt en summa nedan för donation följer en text med instruktion om hur du går tillväga.
(Ordinarie nätverksdonation: 1200kr/år)

 

MER INFORMATION FÖR DIG SOM DONERAR 600 kr och uppåt:

 

Vill du stödja Ethos och samtidigt ta del av rabatter på alltifrån böcker, arrangemang och andra projekt som vi i Ethos är med och bidrar till ?

 

Som en del av nätverket Ethos är du bland annat garanterad specialpris på framtida bokutgivningar,
evenemang och digitalt innehåll samt du får förtur till våra arrangemang.

Vid större donationer över 10 000kr, vänligen välj manuell betalning, då får ni en faktura som betalas med bankgiro.

Image by Sigmund

Ditt bidrag gör skillnad

Om du känner dig berörd av de ändamål som Ethos driver, så skulle vi verkligen uppskatta ditt stöd.
Ge ditt bidrag till Ethos idag. Ingen mängd tid eller summa pengar är för lite eller för mycket!
Vi uppskattar all den hjälp du kan ge och vi garanterar att den kommer att göra skillnad.
Du är även varmt välkommen att kontakta oss med tankar och idéer som du vill att vi ska lyfta i vårt forum.
Kanske har du förslag på ämnen, situationer eller personer runtom i vårt land som du vill att vi ska belysa mer och ge utrymme i våra sammanhang? För dig som vill donera större summor har vi olika erbjudanden som gör dig och ditt starka engagemang i våra frågor synligt utåt vid våra events och i vårt forum om du vill. Det gäller både vid donation som privatperson och som företagare. Märk donationen "gåva". 

Samtliga samarbeten måste vara i enlighet med Stiftelsens stadgar. 

Kontakta oss för att få reda på mer om hur vi arbetar med de donationer vi tar emot och tveka inte att höra av dig med de tankar och idéer som du vill lyfta i vårt forum.

Bankgiro: 5700-5274

Swish: 1235666714

Det går även att scanna QR-koden för att skicka ditt bidrag via Swish.
OBS! Märk donationen med "gåva"

Ethos Swish.png

Insamlingsstiftelsen Ethos är mottagare (samma som för bankgiro-inbetalningar). 

OBS! Tänk på att om du betalar med Swish eller Bankgiro utanför denna sidas betalningslösning
är det extra viktigt att ni mailar era kontaktuppgifter till oss för att kunna ta emot ett kvitto på er donation.
 

KONTAKTA OSS


Tack för ditt meddelande!

Kontakt via mail:  info@stiftelsenethos.org

Hem: Donera
Hem: Kontakt
bottom of page